Air Innovators
Efficiënter ventilatiesysteem

Air Innovators is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het energiezuiniger, duurzamer en veiliger maken van uw bestaande luchtkanalensysteem. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor significante energiebesparingen met korte terugverdientijden. De oplossing is AEROSEAL: een revolutionaire en gepatenteerde technologie om bestaande luchtkanaalsystemen af te dichten. Wereldwijd zijn er al meer dan 125.000 AEROSEAL projecten uitgevoerd. Air Innovators is de eerste Nederlandse gecertificeerde AEROSEAL dealer.

teal-blauw-bolletjes

Hoe werkt
Aeroseal?

In water oplosbare sealant wordt gemengd met verwarmde perslucht en in een nevelachtige toestand gebracht. Deze nevel wordt door het kanalensysteem geblazen en de deeltjes dichten de lekkages in de luchtkanalen af. Openingen tot een diameter van 1,5 cm kunnen worden afgedicht en de sealant kan een druk tot 2.000 Pa weerstaan.

Huidige issues: klasse C op papier
Klasse A in werkelijkheid

Als het luchtkanalensysteem dan “volledig” is afgedicht en de vereiste dichtheidsklasse is bereikt, is de afdichting voltooid. De fabrikant van de installatie bevestigt de dichtheid en de installatie is klaar voor ingebruikname. Bij de bevestiging van de dichtheid is het echter belangrijk om te weten welk deel van het luchtleidingsysteem is getest. 100 %, 50 % of alleen de 10 m² of 10 % van het in DIN EN 12599 als referentie opgegeven kanaaloppervlak met een representatieve doorsnede van alle componenten. Als dat laatste het geval is – en dat is op de meeste bouwplaatsen het geval – is er in werkelijkheid geen zinvolle en representatieve verklaring over de dichtheid van het hele luchtkanaalsysteem mogelijk. Dit komt omdat zelfs in luchtkanaalsystemen die een dichtheidsklasse A of slechter in hun geheel hebben, er vaak secties zijn die overeenkomen met dichtheidsklasse C. Als precies één van deze secties wordt gecontroleerd, kan het gebeuren dat een luchtleidingsysteem met een dichtheidsklasse slechter dan A – d.w.z. een lekkage van ongeveer 15% en meer – een luchtdichtheid C (= 0,67% lekdichtheid) blijkt te hebben. Een dichtheidsklasse die er op papier goed uitziet voor de gebouweigenaar, maar in de praktijk leidt tot onnodig hoge extra kosten door hoge lekkagecijfers en betekent verlies van energiezuinigheid.

Dichte luchtkanalen als basis
Voor energiebesparing in gebouwen

Volgens talrijke studies en onderzoeken laten hun luchtkanaalsystemen een gemiddelde lekkage zien van 15% en meer in bijna heel Europa. Dit komt overeen met dichtheidklasse ATC 6 en dus 2,5 maal de slechtste dichtheidklasse A (oude LUKA-klasse A). Bijna een zesde van de totale hoeveelheid getransporteerde lucht gaat dus verloren in valse plafonds, schachten en elders, in plaats van te komen in de ruimten die bestemd zijn voor de toevoer van de frisse lucht. Naast het verlies van waardevolle lucht betekenen de lekken een verlies aan efficiëntie en dus onnodig hoge kosten. De New York Times bijvoorbeeld, gebaseerd op een studie van Mc Kinsey & Company, stelde dat lekkende luchtkanalen het grootste energiebesparingspotentieel bieden bij energiezuinige renovaties in de VS. Volgens icee reports energy kan het wegwerken van lekkages leiden tot een energiebesparing van ongeveer 46% en een besparing op de elektriciteitskosten van ongeveer 50%. Deze bevindingen worden ook bevestigd door Marcel Riethmüller, Managing Director van ecogreen Energie GmbH & Co KG: “Bij wijze van bijvoorbeeld, een vermindering van de luchtvolumestroom met ongeveer 20 % kan het energieverbruik met ongeveer 50 % verminderen. Daarom is het in principe waar dat een aanpassing van de werkelijke luchthoeveelheid aan de vraag – die zonder lekkage zou ontstaan – de basis vormt voor een energie-efficiënt ventilatiesysteem. En dit vereist betrouwbaar afgedichte luchtkanaalsystemen als basis”.

Luchtkanaalsystemen bieden dus een enorm potentieel voor energiebesparing, efficiëntieverhoging en kostenverlaging. Bovendien zijn ze een fundamentele voorwaarde om de effectiviteit van de door de politiek afgekondigde maatregelen, zoals BIM, slimme bouwtechnologie, buurtconcepten, efficiënte en energiebesparende ventilatoren of verplichte warmteterugwinning, echt te kunnen benutten. Luchtdichte luchtkanalen zijn ook een belangrijke basisvoorwaarde voor de luchtzuivering en de daarmee gepaard gaande brand- en gebouwbescherming. Sven Rentschler, CEO van Reven Revenue GmbH, legt uit: “Luchtreiniging, die typisch is voor voedselverwerkende en machinebouwbedrijven, omvat de extractie van aerosolen, van koel- en smeermiddelen of frituur-, frituur- en bakoliën uit de verwerkingsmachines. Deze worden vervolgens door luchtkanaalsystemen afgezogen en naar buiten afgevoerd. Als de luchtleidingsystemen lekken vertonen – en dat is bij bijna alle systemen het geval – dan regent de olie letterlijk van het dak af. Het resultaat is vaak onvermijdelijke schade aan besturingskasten en dure productieapparatuur. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de vloeistoffen die uit de luchtleidingsystemen druipen zeer regelmatig zuivere en licht ontvlambare oliën zijn. Met andere woorden, ze vertegenwoordigen een aanzienlijke extra vuurbelasting, waar niemand aan denkt totdat het brandt.

Energie besparen
en duurzaamheid

Energiebesparingen met snelle terugverdientijden. In gebouwen als kantoren, ziekenhuizen, scholen, luchthavens en hotels worden doorgaans hoge ventilatievouden toegepast. Het gemiddelde luchtkanalensysteem in Europa heeft een lekkage van 15 tot 30%. Wanneer het kanaalwerk lek is, leidt dit tot een onnodig hoog ventilatorvermogen en hoge kosten. Door het bestaande kanaalwerk af te dichten met AEROSEAL, zullen deze energiekosten worden bespaard. Een mooie stap in de richting van een energiezuinig en duurzaam gebouw.

Veiligheid
en hygiëne

De Aeroseal sealing wordt verneveld in deeltjes ter grootte van 4-10 micron en onder druk verdeeld over de binnenkant van het kanaalsysteem. De deeltjes zetten zich alleen af op de lekke plekken en vormen zo een stevige en strakke luchtafdichting, die jarenlang stevig zijn plaats houdt en flexibel blijft. De afdichting blijft effectief gedurende een breed scala aan bedrijfsdrukken, temperaturen en vochtigheidsniveaus. De sealing is getest op veiligheid en hygiëne door verschillende instanties. De certificaten/rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Snelheid

Het Aeroseal proces werkt snel. Enkele uren na uitvoering van Aeroseal kan het luchtkanalensysteem weer geactiveerd worden. Er zijn dus geen lange renovatie of installatie projecten nodig. Daarnaast is het mogelijk om het Aeroseal proces in secties uit te voeren. Voor de toepassing van Aeroseal zijn twee servicemonteurs voldoende om het hele systeem af te dichten.

Documentatie

De sealing is getest op veiligheid en hygiëne door verschillende instanties. De certificaten/rapporten zijn op aanvraag beschikbaar. Ieder Aeroseal project wordt afgesloten met een certificaat, waarop de luchtdichtheid voor en na wordt weergegeven. Het project wordt centraal gedocumenteerd. De gemiddelde reductie van de lekkage is meer dan 90%.

Een project van AEROSEAL
In de praktijk

Een opdrachtgever kreeg een opdracht om een ventilatiesysteem aan te brengen in een gebouw. Om de in de specificaties voor het gehele systeem vereiste dichtheidsklasse C te garanderen, werden in eerste instantie alleen luchtkanaalcomponenten van de dichtheidscategorie C besteld, geleverd en geïnstalleerd. De ophanging is uitgevoerd met behulp van profielrails om lekkage door middel van schroeven te voorkomen. Alleen in de schachten konden de gaten in de luchtkanalen voor de ophanging niet worden vermeden. Na voltooiing van het systeem bleek uit een lektest dat de vereiste dichtheidsklasse C in de schachtkanalen niet werd bereikt. In plaats van het handmatig dichten van individueel gelokaliseerde lekken, werd AEROSEAL gebruikt om de lekken te dichten. Hiervoor moesten alleen de brandkleppen worden gesloten om de systemen in de afzonderlijke verdiepingen te scheiden. Vervolgens werd het AEROSEAL-apparaat aangesloten op het systeem van de stijgkanalen die moesten worden afgedicht. Er is gekozen om een aansluiting te maken bij de luchtbehandelingskast. Vanaf dit punt konden alle kanalen in het luchtkanaalsysteem bereikt worden om met AEROSEAL af te dichten. Na de succesvolle aansluiting van het AEROSEAL-apparaat en de luchtkanalensysteem via een folieslang werd het afdichtingsmiddel, dat met behulp van druk en temperatuur tot zeer fijne deeltjes verneveld, ingebracht en samen met de lucht door het lekkende luchtkanalensysteem gestroomd. Omdat de druk bij lekkages plaatselijk daalt, wordt de met AEROSEAL belaste lucht in deze richting afgebogen en stroomt door de lekkages van binnen naar buiten. Op deze manier worden, naarmate de lucht doorstroomt, kleine hoeveelheden van de AEROSEAL-sealing aan de randen van de lekken afgezet, zodat lekken tot een diameter van 15 mm geleidelijk en permanent worden afgedicht. Zonder voorafgaand zoeken, zonder extra moeite, zonder vuil en zonder stof.

Het resultaat: Binnen enkele uren werd de hoeveelheid lekkage teruggebracht van een goede 700 l/s (en dus dichtheidsklasse A) naar slechts ongeveer 90 l/s (= dichtheidsklasse C) voor een oppervlakte van ongeveer 710 m², waardoor de klant een compleet luchtkanaalsysteem van dichtheidsklasse C kon worden overhandigd – inclusief een langetermijndichtheidsgarantie en minimale bedrijfskosten.

statistieken

+
0
projecten wereldwijd
+
0
%
gemiddelde reductie lekkage
+
0
jaar houdbaar

Veelgestelde
Vragen

Voor een optimaal afdichtingsresultaat naar LUKA klasse D mag de luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 40%. Als de luchtvochtigheid in het ventilatiesysteem hoger is, moet de aanzuiglucht opgewarmd worden om de luchtvochtigheid te verminderen.

Bij het afdichten in een gebouw of ruimte moeten alle rookmelders, brandmelders en sprinklerinstallaties vooraf worden uitgeschakeld, omdat het afdichtingsproces deze kan activeren.

Bij het afdichten met AEROSEAL kan een individuele lekkage een maximale diameter van 1,5 centimeter hebben. Voor bredere lekkages is het niet gegarandeerd dat de lekkage volledig wordt afgedicht naar LUKA klasse D. Grotere oppervlakken moeten handmatig worden afgedicht.

Voor het afdichten met AEROSEAL moeten componenten zoals sensoren of drukverschilmeters en andere componenten die voor de metingen worden gebruikt, worden verwijderd, omdat de functionaliteit door het afdichtingsproces kan verliezen. Componenten zoals volumeregelaars- en brandkleppen kunnen in het kanaalsysteem achterblijven. Zorg ervoor dat ze volledig open zijn, zodat de afdichtingskit erdoorheen kan. Zo wordt er een optimale AEROSEAL afdichting naar LUKA klasse D gerealiseerd.

Het grootste deel van de sealing zal in en rond de gaten verschijnen, want daar lekt de lucht. Een deel van de sealing zal aan het oppervlak van het kanaal verschijnen. Dit gebeurt alleen op de boden en de hygiënische situatie zal niet veranderen.

2 uur na het sealen kan het systeem weer gestart worden.

Niet nodig. AEROSEAL is bestand tegen mechanische droogreiniging en tegen desinfectiemiddelen indien het volgens onze aanbevelingen wordt toegepast. De luchtdichtheid van LUKA klasse D blijft dus behouden.

Voor een optimaal resultaat met LUKA klasse D en hoge hygiëne is het raadzaam om de luchtkanalen te laten reinigen. Echter, voor het AEROSEAL proces zelf is dit niet nodig.

Er komt in geringe mate afdichtingsnevel uit het kanaal. Meestal wordt dit geaccepteerd, omdat er geen schadelijke stoffen vrijkomen. De technische gegevens en testrapporten van de sealing zijn op aanvraag beschikbaar.

De AEROSEAL sealing blijft flexibel en heeft een levensduur van minimaal 30 jaar. Garantie voor de afdichting is 5 jaar. De technische gegevens en testrapporten van de AEROSEAL sealing zijn op aanvraag beschikbaar.

Tevreden
Opdrachtgevers

Bereken mijn
Voordeel

  Meer info over AEROSEAL?
  neem contact met ons op

   Contact gegevens
   Rutger Visch

   Air Innovators B.V.
   Griftsemolenweg 36
   8171 NS Vaassen